Seliba preduzeća, kancelarija i poslovnih prostora


Seliba preduzeća, kancelarija i poslovnih prostora

Seliba preduzeća, kancelarija i poslovnih prostora

Seliba preduzeća, kancelarija i poslovnih prostora

Selidba hala, pogona, kancelarija i poslovnog prostora je jedna od najvećih glavobolja za svakog vlasnika preduzeća. Bilo da se radi o maloj porodičnoj firmi ili velikom preduzeću, selidba može biti veoma komplikovana, stresna i naporna.

Postoji nekoliko razloga za selidbu firme, da navedemo nekoliko najčešćih:

 • Zbog rasta i širenja poslovanja potreban je veći prostor
 • Traženje nove lokacije koja će biti bliža klijentima, dobavljačima i novim tržištima
 • Zbog povećanje efikasnosti i produktivnosti potrebne su prostorije koje imaju bolju infrastrukturu
 • Stare prostorije su postale neadekvatne, previše stare, oronule i zahtevaju velike investicije za renoviranje
 • Traženje nove lokacije zbog niže kirije i manjih troškova za struju, vodu i ostalih komunalnih usluga
 • Selidba zbog subvencija i poreznih olakšica koje se nude na drugom mestu
 • Promena vlasništva preduzeća, 

 

U jednom preduzeću ima puno stvari koje treba preseliti na novu lokaciju:

 • Mašine i oprema za proizvodnju, alati, računari, fotokopiri, itd.,
 • Nameštaj - ormari, stolovi, stolice, police, itd
 • Obimna dokumentacija i razne kancelarijske potrepštine
 • Proizvodi, poluproizvodi, sirovine i materijali koji se koriste u proizvodnji

Sve ove stvari treba spakovati, utovariti, transportovati, istovariti i ponovo rasporediti u novim prostorijama. Puno posla, ali selidba firme ne mora da bude previše izazovna i teška.

U nastavku pročitajte nekoliko saveta kako da se selidba preduzeća izvede bez trzavica i većih problema:

 

Planiranje

Pažljivo planiranje selidbe je od suštinskog značaja. Dobro i precizno planiranje će ubrzati selidbu i učiniće je daleko organizovanijom i lakšom.

U zavisnosti od veličine preduzeća, sa planiranjem treba da početi nekoliko nedelja pa i meseci unapred. U proces planiranja treba uključiti ne samo menadžment nego i što više radnika.

Selidba treba da se organizuje u fazama, i za svaku fazu odrediti vremenski okvir koji ne treba da bude ni previše kratak ali ni previše dugačak.

Za veće firme preporučuje se organizovanje malih timova koji će biti odgovorni za neki segment selidbe: za pogon, halu, kancelariju, proizvodnu liniju, itd. Na čelu tog tima je osoba koja odgovora za svoj deo posla. On dalje delegira radne zadatke na pojedine članove tima. Na primer, za pakovanje stvari, montažu i demontažu, iznošenje i unošenje stvari, zaštita IT opreme, utovar i istovar, itd.

selidba firme

Određivanje budžeta

Troškovi selidbe se lako previde. Dobar plan treba da sadrži visinu potrebnog budžeta kako bi se znalo koliko kutija za pakovanje treba da se kupi ili iznajmi, koje prevozno sredstvo da se koristi, koliko je radnika potrebno, da li je isplatljivije da se angažuje agencija za selidbe ili selidba da se uradi u sopstvenoj režiji i slično.

 

Obaveštavanje poslovnih partnera i klijenata o preselenju

O preselenju firme treba pravovremeno obavestiti svoje radnike, kupce, dobavljače i sve poslovne parnere. O selidbi i novoj adresi treba da se obaveste i državni organi, opština, policija, osiguravajuće kompanije, banke, pošta, advokatske kancelarije koje zastupaju firmu, itd.

Preporučljivo je da ih vlasnik ili neko iz rukovodstva lično nazove i informiše o datumu i adresi nove lokacije. Selidba može da se iskoristi i kao marketinška prilika da se poslovni kontakti prodube. Na primer, može da se pojasni da je firma prerasla staro mesto, i da se javila potreba za širenjem poslovanja.

Za obaveštavanje mogu da se koriste i društvene mreže ili email servisi, a veoma efektan način je organizovanje koktel zabave kada se otvaraju nove prostorije.

Ukoliko se preduzeće seli na udaljeniju lokaciju, u drugom gradu, regionu ili državi, možda neće moći da računa na stare dobavljače i kupce. U tom slučaju, sa nalaženjem novih partnera treba početi mnogo ranije.

 

Obaveštavanje radnika

Zaposleni u firmi treba među prvima da saznaju za planiranu selibu.

Dok traje seliba, može se organizovati rad na daljinu ili iznajmiti privremena lokacija.

Ukoliko se firma seli u drugi grad ili drugu državu, onda je moguće da nekom to neće odgovarati i da će napustiti firmu. Vlasnik i menadžment moraju da znaju taj podatak kako bi na vreme našli zamene.

Zaposleni treba da znaju svaku pojedinost selidbe i kako proces napreduje.

 

Kutije za pakovanje

Prilikom selidbi preduzeća potrebno je spakovati mnogo stvari.  Za pakovanje je potreban veliki broj kutija, vreća, sanduka, streč folija, lepljivih traka i ostalih materijala za pakovanje. Kvalitetne kutije mogu da se kupe ili iznajme.

Da bi selidba prošla u najboljem redu, bez previše stresa i nepotrebne žurbe, sa pakovanjem stvari treba početi nekoliko dana i nedelja pre dana selidbe

pakovanje stvari

Priprema selidbe

Pre nego što se krene sa selidbom, vlasnici i radnici u firmi mogu da izvrše neke pripremene radove kako bi je ubrzali i olakšali:

 • Obeležavanje i pakovanje svih stvari koje treba preseliti,
 • Stvari mogu da se obeleže nalepnicama u boji (primer: plava boja je za prizemlje, crvena za drugi sprat, zelena za sobu broj 4, itd),
 • Posebnim oznakama treba obeležiti velike i teške stvari, kao i lako lomljive, važne i skupe predmete
 • Selidba može umnogome da se olakša i ubrza ako se naprave skice novih prostorija sa lokacijama gde treba smestiti stvari. Na primer, “ovaj ormar ide na sredini sobe na prvom spratu”, “ova polica u desnom uglu”, itd.,
 • Obići stare i nove prostorije nekoliko dana uoči selidbe, i pogledati prilaze i parking za kamione, širinu stepenica, veličinu i mogućnost korišćena lifta, obavestiti komšije, i slično,
 • Za selidbu poverljivih, važnih i bezbednosno osetljivih dokumenata treba koristiti posebne sanduke, kutije i vreće koje mogu da se zatvore i zapečate,
 • Žice i kablovi na uređajima treba da budu zalepljeni i označeni kako bi se videlo šta se gde priključuje.
 • Nove prostorije treba očistiti pre, a stare posle selidbe.

 

Selidba IT opreme

Transport IT uređaja nije kao kod ostalih stvari. Serveri, računari, ruteri, telefonske i internet mreže i ostala IT oprema sadrži veoma osetljive podatke i komponente koje veoma lako mogu da se izgube i oštete. Njihovom pakovanju i transportu treba obratiti veoma veliku pažnju. Najbolje je odrediti stručnu osobu koja će biti zadužena samo za selidbu IT opreme.

Računari prilikom transporta treba da budu isključeni, da budu stavljeni u dobro zaštićenu kutiji, a najbolje u svojoj originalnoj ambalaži. Tokom transporta ne smeju da se bacaju, prevrću i previše ljuljaju. Ako se prenose na veću udaljenost i ako se očekuje da će biti izloženi ekstremnim temperaturama ili vlazi, treba da se zaštite stavljanjem u vodootpornu kesu ili neku drugu vrstu zaštite od vlage.

 

Angažovanje agencije za selidbe

Angažovanje profesionalne agencije za selidbe ima mnogo prednosti.

Umesto da se od radnika zahteva da učestvuju u pakovanju, utovaru, istovaru i transportu stvari, bolje je to ostaviti profesionalcima. Posebno je to praktično za ona preduzeća koja imaju teške mašine i mašinska postrojenja, sofisticirane i skupe uređaje, velike ormare i ostali kabasti kancelarijski nameštaj, obimnu dokumentaciju, kao  i vredne stvari koje zahtevaju posebne bezbednosne procedure.

Ukolilko je potrebno organizovati medjunarodnu selidbu preduzeća, u drugu državu, onda je iskustvo i ekspertiza agencija nezamenjivo. 

Agencije za selidbe koje su se specijalizovale za selidbe firmi imaju svu potrebnu opremu - kamione svih nosivosti, kombije, dizalice, viljuškare, opremu za savladavanju stepenica, kao i obučene i stručne radnike sa velikim iskustvom za ovaj tip selidbi.

Agencije daju garancije za eventualne štete i za svaku slomljenu stvar koja se desi prilikom utovara, istovara i transporta stvari. Njihovo renome garantuje da će sve proći u najboljem redu i u dogovorenom vremenskom ioku.

 

 

Slike_ https://www.pexels.com/search/%20Moving%20Business%E2%80%99%20Premises/

IMATE DODATNA PITANJA ZA
MEDJUNARODNE SELIDBE ILI SELIDBE U BEOGRADU?

Ako imate dodatna pitanja vezano za medjunarodne selidbe, selidbe u Beogradu ili neku od nasih usluga budite slobodni da nas kontaktirate 24 sata dnevno, svih 365 dana u godini.

PROMOVE & SVETSKE ASOCIJACIJE

Kompanija ProMove iz Beograda, koja je specijalizovana za medjunarodne selidbe, selidbe u Beogradu i sve ostale vrste selidbi, je član svetskih asocijacija, što je još jedan od pokazatelja kvaliteta naših usluga.

Asocijacija 1
Asocijacija 2
Asocijacija 3


Copyright 2022. Medjunarodneselidbe. Web i SEO optimizacija Tesha Design